روان درمانی و مشاوره

از پناهندگانی که مشکلات روانی دارند مراقبت می کند Refugio München

یکی از دلایل می تواند مشکلات روانی باشد.

 

اینها می توانند نشانه هایی باشند:

 • نمی توانید بخوابید یا اغلب شب ها دیر بیدار هستید.
 • خواب های بد می بینید.
 • چیزهای بدی را تجربه کرده اید. خاطره اش خیلی دردناکه
 • اغلب سردرد دارید.
 • نمی توانید تمرکز کنید.
 • اغلب چیزها را فراموش می کنید.
 • گاهی اوقات خیلی عصبانی می شوید. سپس شما با صدای بلند و پرخاشگر می شوید.

در این شرایط دیگر نمی توانید خود را به خوبی کنترل کنید.

 • شما قدرت انجام کارها را ندارید. همه چیز برای سخت است.

شما ترجیح می دهید که اصلا کاری انجام ندهید.

 • از زندگی و چیزهای زیبا لذت نمی برید.

آیا شما یک یا چند مورد از این مشکلات را دارید؟

آیا دلایل مشکلات شما تجربیات بدی در کشور خود داشتید یا در حال فرار؟

مثلا جنگ یا شکنجه؟

 Refugio München سپس شما باید به دنبال کمک باشید. به عنوان مثال در

 

از پناهندگانی که مشکلات روانی دارند مراقبت می کند. Refugio München
می توانید انجام دهید.Refugio München روان درمانی را در

در روان درمانی می توانید در مورد مشکلات خود صحبت کنید.

ما با هم در نظر می گیریم: چه چیزی به شما در حل مشکلاتتان کمک می کند؟

شما همیشه می توانید با ما به زبان مادری خود صحبت کنید.

 

تماس بگیرید و سوالات خود را تلفنی بپرسید Refugio München می توانید با

ما دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 یا پنجشنبه از ساعت 14 الی 16 خط مشاوره داریم: 089/9829570.

Refugio München ثبت نام برای روان درمانی در

همچنین می توانید برای روان درمانی ثبت نام کنید. یا حضوری، تلفنی یا ایمیلی.

کودکان (تا سن 17 سال) همیشه می توانند ثبت نام کنند:

– تلفنی: دوشنبه 10 صبح تا 12، پنجشنبه 14 الی 16

شماره تلفن: 089/9829570

– از طریق ایمیل در هر زمان: info@refugio-muenchen.de

– باید این فرم ثبت نام را پر کنید:

ثبت نام برای کودکان تا 12 سال

ثبت نام برای کودکان 13 تا 17 سال

  

بزرگسالان می توانند دو بار در سال ثبت نام کنند. ثبت نام بعدی در اکتبر 2024 انجام خواهد شد

بزرگسالان می توانند دو بار در سال ثبت نام کنند. ثبت نام بعدی در اکتبر 2024 انجام خواهد شد

 

می توانید از 1 اکتبر تا 31 اکتبر برای ما ایمیل ارسال کنید: info@refugio-muenchen.de

یا همین روزها با شماره 089/9829570 تماس بگیرید:

دوشنبه 21 اکتبر از ساعت 10 صبح تا 12 بعد از ظهر

پنجشنبه 24 مهر، ساعت 14 الی 16

– باید این فرم ثبت نام را پر کنید:

 

به زبان المانئ نوشته شود

 

اطلاعات مهم

طفا قبل یا د ر شروع درمان با روانپزشک وقت بگیرید .

ما نمی توانیم به همه مکانی برای درمان اختصاص دهیم. برخ ی از افراد باید به دنبال کم ک در جا ی دیگری باشند .

 • افراد ی ک ه الک ل زیاد می نوشن د یا مواد مخدر مصر ف می کنند :
  مح ل دیگر کمک: مشاور ه تر ک اعتیاد شهر مونیخ: 089/23347200
 • افراد ی ک ه بیماری های جد ی دارند )مثل ا اسکیزوفرنی یا اختلل دوقطبی( :
  جای دیگر برای کمک: پزش ک خانواده یا روانپزشک. انجمن پزشکان قانونی بیمه سلمت )KVB( به یافتن پزشک کمک م ی کند : https://www.kvb.de/leichte-sprache
 • افراد ی ک ه کار ت بیمه سلمت دارند و آلمانی ر ا خوب صحب ت می کنند :
  کمک در یافتن مح ل درمان: از انجمن پزشکان بیمه سلمت بپرسید: 0921/78776540410
 • افراد ی ک ه کار ت بیمه سلمت دارند و انگلیسی را خوب صحب ت می کنند :
  کمک در یافتن مح ل درمان: از انجمن پزشکان بیمه سلمت بپرسید: 0921/78776540410

 

همچنین می توانید از خدمات اجتماعی خو د بپرسید. همراه با خدمات اجتماعی می توانید کمک مناس ب را بیابید

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden